Valmennukset

LEADERSHIP JOHTAMINEN

Esimiehen tehtävänä on varmistaa työyhteisössä, että jokaisella on selkeä perustehtävä, työn tekeminen on hyvin organisoitu ja työjärjestelyt ovat kunnossa. Lisäksi tulee varmistaa, että ryhmässä on selkeät pelisäännöt ja vuorovaikutus avointa. Jotta esimies voi onnistua, häneltä vaaditaan vahvoja vuorovaikutustaitoja ja ymmärrystä siitä millainen on ihminen.

Osaava esimies- valmennukset keskittyvät esimiesten leadership-taitojen kehittämiseen. Valmennusten tavoitteena on selkeyttää esimiehen roolia, antaa valmiuksia taidokkaaseen ihmisten johtamiseen, tehostaa toimintaa, tukea asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja lisätä henkilöstön hyvinvointia.

TYÖYHTEISÖTAIDOT

Työn sujuvuus, tehokkuuden varmistaminen ja positiivinen työilmapiiri ei ole yksin henkilöstöosaston tai esimiesten vastuulla. Terveessä työyhteisössä jokainen kantaa vastuun toiminnan kehittämisestä ja avoimesta vuorovaikutuksesta. Esimiesten valmentaminen ei siis yksin riitä, vaan tukea on tarjottava kaikilla organisaation tasoilla.

Työyhteisötaito valmennuksissa tunnistetaan tiimin vuorovaikutuksen haasteita, lisätään ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta, tarkastellaan palautekulttuuria, opitaan tärkeitä taitoja sisäisen viestinnän kehittämiseen sekä korostetaan yksilön vastuuta avoimen ja luottamuksellisen työyhteisön vahvistamisessa.

MYYNTI JA ASIAKASPALVELU

Hyvä palvelu ei enää riitä, on pystyttävä luomaan ainutlaatuisia asiakaskohtaamisia. Ammattitaitoinen myyjä/asiakaspalvelija tuntee myynnin lainalaisuudet ja tietää tuloksen tekemiseen vaikuttavat seikat. Hänellä on erinomaiset tunne- ja vuorovaikutustaidot.

Myynnin ja asiakaspalvelun valmennuksissa harjoitellaan kaupanteon tekniikkaa ja taitoja liittyen asiakkaan tarpeiden kartoittamiseen, vastaväitteiden käsittelyyn ja kaupan päättämiseen. Saadaan käytännön vinkkejä, kuinka muuttaa haasteelliset asiakaspalvelutilanteet positiivisiksi kohtaamisiksi. Lisäksi opitaan tunnistamaan ihmisten erilaisuutta, sekä pohditaan sen vaikutusta luottamuksen rakentamiseen ja positiivisen asiakaskokemuksen luomiseen.TIIMIPÄIVÄT - EI PELKKIÄ SIRKUSHUVEJA JA KEPPIJUMPPAA

Tulostavoitteet kasvavat, organisaation uudelleenjärjestelyt koettelevat tiimihenkeä ja jatkuva kiire kiristää pinnaa.

Tiimin tehopäivät Vierumäellä antaa hyvät eväät tiimin tuloksentekokyvyn varmistamiseen ja henkilökohtaisten työyhteisötaitojen kehittämiseen. Intensiivisten päivien aikana tutustumme ihmisten erilaisuuteen, pohdimme miten tunteet ja tulkinnat vaikuttavat työyhteisössä, tunnistamme omaan hyvinvointiimme liittyviä haasteista ja luomme pelisäännöt tiimin toiminnan kehittämiseen. Ajatukset saamme lentoon yhteisillä liikuntahetkillä Vierumäen urheilullisessa ilmapiirissä.

Lue lisää.
.