Inhouse-valmentaja

Organisaatioissa eletään muutoksen aikaa. Muutokset rakenteessa ja toimintatavoissa haastaa koko henkilöstön. Ihmiset kokevat muutokset usein uhkana ja vanhasta luopuminen on vaikeaa. Yt-neuvottelut ovat syöneet henkilöstön voimavaroja ja epävarmuus tulevaisuudesta voi lamauttaa. Tekemisen meininki ja työn ilo saattaa kadota, juuri kun tuloksen tekemiseen tarvittaisiin kaikkien panosta.Inhouse-valmentaja muutoksen tukena Mertala Consulting tarjoaa muutoshaasteiden tueksi osaamista liiketoiminnan tuloksellisuutta lisäävien kehittämishankkeiden läpiviennistä ja ihmisten innostamisesta.Inhouse valmentaja työskentelee kokopäiväisesti yrityksessänne, on siis "yksi teistä", osa yrityksenne henkilöstöä. Mertala Consulting laskuttaa kiinteän kuukausihinnan sopimuskaudelta (esim. 3-12 kk). 

Hyödyt organisaatiolle:

  • Yrityksen ylimmän johdon tietoisuus muutoksen etenemisestä ja muutosta hidastuttavista haasteista lisääntyy
  • Esimiehet saavat tukea ja työkaluja muutoksen läpivientiin ja haasteellisiin vuorovaikutustilanteisiin
  • Ymmärrys uuden toimintamallin tavoitteista osaajien keskuudessa lisääntyy
  • Luottamus eri toimijoiden välillä kasvaa ja parhaiden käytäntöjen jakaminen lisääntyy
  • Ihmisten sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ja toiminnan kehittämiseen vahvistuu
  • Muutoksen läpivienti helpottuu ja tuloksellisuus kasvaa
  • Kustannustehokas tapa tukea ja valmentaa henkilöstöä uuteen toimintamalliin

Tulen mielelläni kertomaan lisää ajatuksistani!